Servisní činnost


Servisní činnost provádí na celém území české republiky šestnáct, neustále se zdokonalujících mechaniků, vyučených v oboru chladírenský mechanik a elektromechanik, pod vedením zkušených techniků a odborníků. Zvláštní důraz se klade na záruční a pozáruční servis a snahu o maximální dosažitelnost pro zákazníka. Dnes je již samozřejmostí servis NON-STOP. Dále společnost spolupracuje se sítí smluvních servisních středisek, která jsou schopná poskytnout veškeré servisní služby.

Všichni naši zaměstnanci v profesi chladírenský mechanik jsou držiteli certifikátu kategorie I ke kontrole těsnosti zařízení s fluorovanými skleníkovými plyny a regulovanými látkami, ke znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů a regulovaných látek, k instalaci, údržbě a servisu zařízení s fluorovanými skleníkovými plyny a regulovanými látkami podle článku 5 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 303/2008, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví minimální požadavky a podmínky pro vzájemné uznávání k certifikaci společností a pracovníků, pokud jde o chladicí a klimatizační zařízení a tepelná čerpadla obsahující některé fluorované skleníkové plyny.

Naše společnost je držitelem „Certifikátu kategorie I číslo 2911/10.

Revize úniků chladiva

V rámci servisu chladícího a klimatizačního zařízení a tepelných čerpadel společnost provádí revize úniků dle nařízení ES č. 1005/2009 a nařízení ES č. 842/2006.

Kliknutím zvětšíte náhled   Kliknutím zvětšíte náhled   Kliknutím zvětšíte náhled